24/7 service & support

24/7 service & support

Dosco is niet alleen leverancier of installateur van weeg- en meetoplossingen, onze technische dienst staat ook paraat voor reparaties en servicewerkzaamheden. Voor werkzaamheden buiten kantooruren kunt u met een overeenkomst gebruikmaken van onze bereikbaarheidsservice. Desgewenst kunt u deze overeenkomst beperken tot alleen die installaties waarvoor dat volgens u zinvol is.

Inspectie op locatie

Voor dat wij een overeenkomst met elkaar sluiten, zullen wij eerst een bezoek op uw locatie brengen. Tijdens dit bezoek zullen wij een inventarisatie maken van alle bij u aanwezige componenten en zal ook de staat van de installaties worden geïnspecteerd waarna wij aangeven of wij de levering van reserve-onderdelen kunnen garanderen. Op aanvraag informeren wij u graag over o.a. service-inhoud, responstijden, tarieven, etc.

Dosco Sales & Engineering B.V.

Oostergracht 28
3763 LZ Soest, The Netherlands

Postbus 102
3760 AC Soest, The Netherlands

Tel.: +31 (0)35 601 27 34
Fax: +31 (0)35 602 32 06