Loss-in-weight

Loss-in-weight

Bij een loss-in-weight installatie wordt op intermitterende wijze een weegvat beladen. De gewichtsinhoud van het vat wordt gewogen en de snelheid waarmee het materiaal wordt uitgedragen volgt uit de gewichtsvermindering per tijdseenheid.

Constante flow

De flow wordt constant gehouden door aansturing van de frequentieregelaar op de motor van het uitdraagelement.

Meer over loss-in weight

Informatie aanvragen

loss-in-weight-afbeeldingen