2021 – Bandwegers voor de bulkindustrie

bandwegers voor de gehele bulk- en procesindustrieAl meer dan 45 jaar ontwerpt, verkoopt en installeert Dosco in Soest bandwegers voor de gehele bulk- en procesindustrie. De componenten hiervoor komen uit Zweden, Engeland, Duitsland, Italië en Amerika. Een bandweger wordt ingebouwd in een bij de gebruiker aanwezige c.q. nieuw aan te schaffen bandtransporteur. Bij een bandweger wordt een gedeelte van het zich op de band bevindende materiaal gewogen, terwijl de snelheid waarmee het materiaal wordt voortbewogen, wordt gemeten met behulp van een tachometer. Beide signalen worden in de bijbehorende elektronica met elkaar vermenigvuldigd. Aansluitend wordt de productstroom in kg/hr en de gepasseerde hoeveelheid in kg gepresenteerd. De gestandaardiseerde meetkrachtopnemer AK is bedoeld voor het gebruik als bandweger. De toegepaste industriële precisie buigstaafopnemer is ondergebracht in een speciale parallel geleide constructie welke o.a. is voorzien van twee robuuste bladveren. Deze bladveren geven in de meetrichting van de buigstaafopnemer volledige, wrijvingsloze bewegingsvrijheid, in de dwarsrichting daarentegen zijn zij, in de breedte gezien, echter volkomen stijf en garanderen aldus uitsluiting van alle stoorkrachten. De bladverenconstructie is geheel ongevoelig voor vervuiling en veroudering en heeft hierdoor een onbeperkte levensduur. Voor het gebruik van uitvoeringen waarbij hoge precisie, ijkwaardigheid en/of hoge bandsnelheden van toepassing zijn kan gebruik worden gemaakt van twee of meer meetkrachtopnemers AK in tandem.

Draadloos uitlezen van data: Met de GPRS applicatie DosMaxXs kan de klant draadloos weeg- en doseerdata (zoals flow, (sub)totalen etc.) volgen via internet.

Praktijkvoorbeeld: IJkwaardige scheepsbelading zand/grind met 1800 t/hr

Doelstelling: Het beladen van een coaster/rijnaken met zand en/of grind met behulp van een ijkwaardige bandweger met een capaciteit van 1800 ton per uur en een nauwkeurigheid van 0,5%.

Oplossing: De bestaande transportband heeft een lengte van ± 50 meter en is geplaatst onder een hoek van 4,5°. De bandbreedte is 1000 mm en de rollen staan onder een troghoek van 25°. Het product is zand en/of grind met een max. stortgewicht van 1700 kg/m3 en een korrelgrootte variërend van 0-32 mm. De beladingscapaciteit is max. 1800 t/hr. Dosco heeft drie ijkwaardige weegjukken type AK compleet met rollenstel en rollen geleverd. De bandsnelheid wordt gemeten door middel van een tachometer, welke met een loopwiel op het retourpart van de transportband rust. De weegelektronica verzorgt de flow-aanwijzing, totaaltelling en data afhandeling. De gehele installatie is gekeurd en afgenomen op ijkwaardige basis klasse 0,5 (0,25% – 0,5%).

Voordeel: de klant was in staat in zijn bestaande band, met minimale kosten, een ijkwaardig bandweegsysteem te plaatsen.