2022 – CheeseMaster maakt contactloze inline vochtmeting van geproduceerde kazen mogelijk

cheesemaster contactloze vochtmetingBij de productie van kaas bestaat de behoefte om het vochtgehalte van de geproduceerde kazen voor (en na) het pekelbad te kennen.

De CheeseMaster maakt contactloze inline meting van het vochtgehalte van geproduceerde kazen voor (en na) het pekelbad mogelijk zonder kostbare, omslachtige en destructieve laboratorium analyse. Voor deze meting wordt gebruik gemaakt van Microgolf meettechniek. De meting wordt contactloos gerealiseerd terwijl de kaas zich zonder oponthoud op een transportband voortbeweegt. De resultaten dienen om het rendement verder te optimaliseren en eerder in te springen op productiestoringen.

In principe komen voor het bepalen van het vochtgehalte twee contactloze metingen in aanmerking: Nabij Infra Rood (NIR) en de bovengenoemde Microgolf techniek. Beide technieken baseren zich op elektromagnetische straling. Ze verschillen in golflengten en hebben daardoor verschillende eigenschappen. Zo heeft Infra Rood slechts een (zeer) geringe indring diepte. Microgolven daarentegen doordringen het product volledig, maar is alleen geschikt voor de bepaling van de aanwezige hoeveelheid water.

Uit laboratoriumtesten blijkt dat het watergehalte in een kaas vóór pekelen zeer verschillend en wel meer dan 1% verdeeld kan zijn. Tegelijkertijd verschilt het vochtgehalte aan de buitenzijde (korst) met deze van de binnenzijde van de kaas. Verder kunnen de verschillen in het plaatselijke vochtgehalte door procesomstandigheden worden vergroot. Om deze redenen ligt het gebruik van microgolven zeer voor de hand; er wordt immers met behulp van microgolf techniek tot ca. 5 liter (en meer) kaas gezien (ca. 1000 x meer materiaal), waardoor een beter en robuuster gemiddeld vochtgehalte wordt verkregen.

De Microgolf meting wordt uitgevoerd met behulp van antennes. Deze antennes worden met HF-kabels verbonden met de elektronica. Tevens wordt gebruik gemaakt van een laser hoogte meting. Het stralingspatroon van de microgolven is volledig reproduceerbaar, waardoor met behulp van de hoogtemeter steeds het juiste kaasvolume wordt gerelateerd aan de gevonden hoeveelheid watermoleculen. Hierdoor ontstaat een betrouwbaar en nauwkeurige meting van het vochtgehalte.

De CheeseMaster is inmiddels op veel plaatsen succesvol in gebruik. De behaalde nauwkeurigheid (van ± 0,5% voor één kaas en ± 0,3% voor het gemiddelde van vijf opeenvolgende kazen, bij een meetsnelheid van 10 tot 20 metingen per seconde) bieden mogelijkheden om het destructieve laboratorium onderzoek sterk te verminderen.

Indien gewenst kan de leveringsomvang worden gecompleteerd met een voor de CheeseMaster ontworpen transportband, welke goed toegankelijk is voor inspectie en reiniging. Hierin wordt de meetapparatuur “klaar voor gebruik” voor gemonteerd en afgesteld. Deze band kan verder worden uitgebreid met een geïntegreerde weegeenheid tot een zeer compact en functioneel geheel.